Türkiye'nin antibiyotik kullanma sıklığı araştırıldı. Farklı illerden 4 bin 167 kişiyle yapılan araştırmada her 4 kişiden birinin doktora danışmadan, kafasına göre antibiyotik kullandığı tespit edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilay Çöplü, Türkiye'de kendi kendine antibiyotik kullanım sıklığı ve nedenlerini masaya yatırdı.

Türkiye'nin farklı illerinden 4 bin 167 kişiyle görüştü. Çalışmayla toplumun antibiyotik kullanma çıl-gınlığı gözler önüne serildi. Buna göre halkın yüzde 48'inin son bir yılda, yüzde 38'inin son bir ayda kendi kendine ilaç kullandığı anlaşıldı.

Katılımcıların yüzde 57'si son bir yıl, yüzde 24,6'sı son bir ay içinde antibiyotik kullandığını söyledi. Yüzde 25'i evde gerekli olur diye ilaç bulundururken, yüzde 26,2'si kendi kendine hekim önerisi dı-şında antibiyotik kullandığını dile getirdi.

DOKTORA GİTMEYE VAKTİ YOKMUŞ!

Son bir yılda ilaç kullandığını belirtenlerin yüzde 84,5'i ağrı kesici, yüzde 7,8'i antibiyotik kullandığını ifade etti.
Doktora danışmadan antibiyotik kullananların yüzde 14,3'ü hekime gitmeye vakti olmadığını, yüzde 8,6'sı muayene ve tetkik ücreti vermek istemediğini, yüzde 55,2'si daha önce benzer durumda heki-min vermiş olduğu ilacı kullandığını söyledi.

40 YAŞ ÜSTÜ YAYGIN

Hekime danışmadan antibiyotik kullananların profili de belirlendi. Buna göre 40 yaş üzeri ortaokul ve üstü eğitimli erkekler çoğunlukta olup aylık gelirleri ise 2 bin TL üzerinde olduğu tespit edildi.

HEKİME 'ANTİBİYOTİK YAZ' TALEBİ

Katılımcıların yüzde 56,2'si kullandığı antibiyotiği hekimden yazmasını istediğini, yüzde 9,2'si eczacıya danışarak aldığını, yüzde 21,5'i önceden evde olan antibiyotiği kullandığını, yüzde 8,4'ü arkadaş ya da tanıdık önerisiyle kullandığını belirtti.

İLAÇ POLİTİKASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Araştırma neticesinde uzmanlar şu değerlendirmeyi yaptı: "Uygunsuz antibiyotik kullanımı direnç geliş-mesine ve ciddi ekonomi kaybına neden oluyor. Her 5 kişiden 3'ünün son bir yılda, 4 kişiden 1'inin ise son bir ay içinde hekime danışmadan antibiyotik kullanması ilaç ve özellikle antibiyotik kullanımı politikalarının gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. "

 

HABER YORUMLARI

Bu habere Henüz Yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap..

YORUM YAPINIZ

* Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır