Anestezi teknisyenleri ve ameliyathane hemşireleri ise; köle değil sağlık hizmeti üreten emekçiler olduklarını, insanca bir çalışma ortamı ve onurlu bir yaşama kavuşmak istediklerini söylediler.

Anestezi teknisyenleri ve ameliyathane hemşireleri ise; köle değil sağlık hizmeti üreten emekçiler olduklarını, insanca bir çalışma ortamı ve onurlu bir yaşama kavuşmak istediklerini söylediler. Hakları olan taleplerinin karşılanmamasının, çalışmalarını olanaksız kılacağını söyleyen sağlık emekçileri taleplerini şöyle sıraladılar;

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi teknisyenleri ve ameliyathane hemşireleri angarya çalışmaya, aşırı iş yüküne, kurum içi usulsüz atamalara SES’lerini yükselterek, ‘Bıçak kemiğe dayandı’ dedi.

Hastane önünde bir araya gelen anestezi teknisyenleri ve ameliyathane hemşireleri adına basın açıklaması yapan SES İzmir Şube Başkanı Dr. Veli Atanur, hastanelerde yaygınlaşan piyasacı mantığın hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur ettiğini ifade etti.

 

KÖLECE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ

Dr. Atanur “Tamamen piyasacı işletme mantığına dayanan bu bakış açısı başta hekim ve sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirmekte, ebesinden hemşiresine, radyoloji teknikerinden anestezi teknisyenine tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kölece çalışmaya zorlamaktadır. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknisyenlerinin son dönemde yaşadığı sorunların kaynağını bu piyasacı, müşterici, köleci yaklaşım yönetmektedir. Başta Bozyaka hastanesi anestezi teknisyenleri olmak üzere tüm hastane çalışanları olarak bizler sesimizi yükseltiyor ve diyoruz ki, kar hırsınız nedeni ile bize dayattığınız angarya çalışmayı, birlik bünyesinde zorunlu kıldığınız rotasyonu, aşırı iş yükünü, mobbingi, görev tanımımız içinde olmayan dayatmalarınızı reddediyoruz. Ve en kısa sürede yerine getirilmesini beklediğimiz taleplerimiz ile ilgili, somut ve hızlı adımlar atmanızı bekliyoruz.” Diyerek açıklamasını sonlandırdı.

 

ÇALIŞMA ORTAMI KANSER EDİYOR

Anestezi teknisyenleri ve ameliyathane hemşireleri ise; köle değil sağlık hizmeti üreten emekçiler olduklarını, insanca bir çalışma ortamı ve onurlu bir yaşama kavuşmak istediklerini söylediler. Hakları olan taleplerinin karşılanmamasının, çalışmalarını olanaksız kılacağını söyleyen sağlık emekçileri taleplerini şöyle sıraladılar;

 

1- Nöbet sonrası yapılan rotasyonların acilen kaldırılmasını ve hakkımız olan nöbet izinlerimizi kullanmayı istiyoruz.

2- Mavi kodun anestezi teknisyenlerinden alınıp anestezi asistanlarına verilmesini istiyoruz.

3-Nöbet ücretlerinin de hakka uygun şekilde düzeltilmesini istiyoruz.

4-Hastanemizde yeteri kadar anestezi uzmanı olmasına rağmen entübasyonları ve hasta uyandırmaları anestezi teknisyenleri, yapmaktadır. Entübasyonların ve hasta uyandırmalarının anestezi uzmanları tarafından yapılmasını istiyoruz. Ayrıca anestezi uzmanlarının da hasta müdahalesi sırasında yanımızda olmasını talep ediyoruz.

5-Ameliyathanede çalıştırılan skopi cihazı yüksek düzeyde radyasyon yaymaktadır. Bu yüzden kurşun izolasyonu ameliyathane personeli için hayati önem taşımaktadır. Ancak ameliyathanelerimizdeki kurşun izolasyonu ve kurşun yelekler hasarlı ve eksiktir. Bu eksiklik yüzünden birçok arkadaşımız kanser hastalığıyla mücadele etmektedir. Daha fazla sıkıntı yaşanmaması için kurşun izolasyonunun yapılmasını istiyoruz.

6- Ameliyatların, erken başlayıp erken bitmesine imkan tanıyacak biçimde düzenlenmesini, mesai saatine yakın rutin vakaların alınmamasını, ameliyathane personelinin mesai saatinden fazla ameliyathanede kalmamasını istiyoruz.

 

HABER YORUMLARI

Bu habere Henüz Yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap..

YORUM YAPINIZ

* Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır