Hemşirelerin Çalışma Alanları

I. BASAMAK HEMŞİRELİK HİZMETLERİ 

      ÇALIŞMA ALANLARI :

      Sağlık Ocakları, AÇS / AP, Verem Savaş Dispanseri, Semt Poliklinikleri
Bu birimlerde görevli hemşirelerin mesleki fonksiyonları:

a- Kişiye Yönelik: Bağışıklama, beslenmeyi düzenleme,hastalıklara erken tanı koymada araştırıcı olma, aşırı doğurganlığın kişiye uygun yöntemlerle kontrolünü yapma, gereksinimlere yönelik sağlık eğitimi planlama ve uygulama, ebelerin eğitiminde yeralmadır.
b-
Çevreye Yönelik: Çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fizik ve kimyasl etkenleri yok ederek veya kişileri etkilemesini önleyerek çevreyi olumlu hale getirmektir.

      Kaynak: III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı 24-26 Haziran 1992 Sivas Halk Sağlığı Hemşireliğinin Günümüzdeki Konumu ve Gelecekten Beklentiler Prof. Dr. İnci EREFE 119-123

     
Okul Sağlığı Hemşireliği:
 
      Türkiye de 1949 yılındaki Milli Eğitim Şurası’nda yatılı okullarda hemşire çalıştırılması düşünülmüş 1961 yılında da İlköğretim Yasasıyla okullara doktor, hemşire ve sağlık memurunun tayin edilmesi kabul edilmiştir.

      Öğrencilerin ve personelin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi sağlıklı okul yaşamının anlaşılması ve sürdürülmesi için okul toplumunda gerçekleştirilen tüm girişimleri içerir.Okul sağlığı hemşiresi okul toplumundaki sağlıkla ilgili öncelikleri belirler bunun için öğrenciler ve okul personeli ile ilgili tüm planlamaları yapar, uygular ve değerlendirir.(Danışmanlık)

     
Türkiye’de İş Yeri Hemşireliği:

      Sağlıklı insan ve üretkenlik; üretkenlik ve ulusal büyüme hızı; sağlığın geliştirilmesi ve kaliteli yaşam arasındaki ilişkiler, iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının sınırlarını genişletmiştir. Bu kapsamda sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmak, işçinin işi ve sağlık durumu arasındaki dengeyi korumak,doğrudan ve dolaylı sağlık harcamalarını kontrol altına almak amaçlanır. Bu amaçlara bir çok disiplinin katıldığı ekip çalışmaları ile ulaşılabilir. Gelişmiş sağlık anlayışına göre, hemşire bu ekibin en önemli üyesidir. Gelişen hemşirelik rolleri, onları 2000’li yıllara hazırlayan kritik bir önem kazandırmaktadır.

      “İş sağlığı hemşireliği”, hemşirelik bilgi ve becerilerinin iş sağlığı alanında uygulandığı bir halk sağlığı hemşireliği dalıdır. İşçilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için halk sağlığı ilke ve kuramlarının kullanıldığı hemşirelik uygulamalarını içerir. 

     
II. BASAMAK HEMŞİRELİK HİZMETLERİ


      Hastanelerde Hemşirelerin Görevleri: Tüm Sağlık Kuruluşlarında Hemşirelik; Bir ekip üyesi olarak hasta bireyin sağlığının geliştirilmesini, temel gereksinimlerini karşılamasını ve kısa sürede hastanın bağımsızlığını kazandırmaya yönelik bakım sürecidir. Topluma yönelik görevler almak ve hastanın toplumla ilişkisini sağlamak

     
EĞİTİM ALANINDA
      Hemşire yetiştiren okullarda bilim uzmanlığı ve eğitim veren hemşire alanları (Akademisyen)
      4 yıllık lisans düzeyinde eğitim ve bilim uzmanlığı eğitimi veren hemşirelik yüksekokulları

*Atatürk Üniversitesi HYO
*
Hacettepe Üniversitesi HYO.
*
Ege Üniversitesi HYO.
*
İstanbul Üniversiteleri Florence Nightingale HYO
*
Cumhuriyet Üniversitesi HYO.
*
Gazi Üniversitesi HYO.
*
Gülhane Askeri HYO.
*
Dokuz Eylül Üniversitesi HYO
*
Fatih Üniversitesi HYO
*
Maltepe Üniversitesi HYO
*
Marmara Üniversitesi HYO


  
   III. BASAMAK HEMŞİRELİK HİZMETLERİ


     
Rehabilitasyon ve Özel Bakım Merkezleri:
-Rehabilitasyon/ Özel Bakım Hemşireliğinin Görevleri:

*Maximum fiziksel ve mental sağlığın devamı için temel hemşirelik hizmetlerini yapar.
*
Önlenebilir seconder komplikasyonların oluşmasına engel olmak (üriner enfeksiyon, bası yarası gibi) için uygun bakımı yapar.
*
Deformitelere engel olmak için eklem hareket açıklığını muhafaza eder.
*
Bası yaralarının kontrolü ve önlenmesine yönelik bakım hizmeti yürütür.
*
Hastaya cilt bakımı ve kendine bakımı öğretir.
*
Mesane irigasyonu ve idrar inkontinansı bakım ve eğitimi pratiği yaptırmak.
*
Yatağa bağımlı hastaya pozisyonlama eğitimi verir ve yatak postürünü uygular.
*
Transfer aktivitelerini öğretmek ve uygulamak.
*
Elektrolit sıvı dengesini ve diyetetik bakım hizmetleri vermek.
*Topluma yönelik görevler almak ve hastanın toplumla ilişkisini sağlamak