Hemşire Andı

Hemşire Andı 
Yüklenmiş Olduğum Sorumlulukların Bilincinde, Geliştirdiğim Anlayış Ve Becerilerimle, Herhangi Bir Irk, İnanç, Siyasal Veya Sosyal Düzen Ayrımı Gözetmeksizin, Hastalarıma Bakacağıma, Hayatı Korumak, Istırabı Hafifletmek, Sağlığı Yüceltmek İçin Gereken Her Türlü Çabayı Göstereceğime;

 

Bakımım Altındaki Hastaların, Bütün Değer Ve Dini İnançlarına Saygı Duyacağıma, Bana Birileriyle İlgili Olarak Verilen Tüm Bilgileri Saklayacağıma, Hayatı Ya Da Sağlığı Tehdit Edebilecek Her Türlü Girişimlerden Sakınacağıma; Mesleki Bilgi Ve Becerilerimi En Üst Düzeyde Tutmaya Çalışacağıma, Sağlık Ekibinin Bütün Üyeleri İle İşbirliği Yapacağıma Ve Onları Destekleyeceğime;

 

Bunların Tümünü Yaparken, Uluslararası Hemşirelik Ahlak Yasasının Onurunu Korumak İçin Gerekecek Bütün Çabaları Sarfedeceğime Ve Hemşireliğin Bütünlüğünü Koruyacağıma And İçerim