Sağlıklı Hemşireler İçin

Sağlık personelleri arasında hastalarla en uzun süre temas halindeki hemşirelerin, hem kendi hem de hastanın sağlıklarını hiçe saydıklarını ve enfeksiyonlara karşı birçok koruyucu önlemi almadığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, hemşirelerin yüzde 49.9’nun serolojik testi olan hasta atıklarının nasıl imha edildiğini bilmediği belirlendi. Hemşirelerin sadece yüzde 50.3’ü kesici ve delici aletlerin imhasında özel kutuları kullanıyor. Hastadan hastaya geçişte el yıkayan hemşirelerin oranı yüzde 47.9 olduğu saptandı. Özel hastanede çalışanlar devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelere göre daha dikkatliler...

Bir süre önce Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Acil Servisinde görev yapan ve kene ısırması nedeniyle hastaneye başvuran kadından kan örneği aldığı sırada yanlışlıkla iğnenin eline batırması sonucu virüs kaptıktan sonra, tedavi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde yaşamını yitiren hemşire Nazlı Yazıcı’dan sonra İzmir’de hastadan kan aldığı şırınganın eline batması sonucu 25 yıllık hemşire N.K Hepatit C’ye yakalanmıştı.

Bu olayların ardından hemşirelerin sağlıklarını korumak için aldıkları önlemlerin ve konuyla ilgili dikkatlerinin yeterli olmadığı iddiası gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu tarafından yayımlanan bilimsel derginin son sayısında, Gaziantep’te biri özel 3 hastanede çalışan 290 hemşire yapılan “Hemşirelerin Hepatit B ve C virüslerinden korunmak için aldıkları önlemlerin belirlenmesi” konuluaraştırmada ilginç bulgular elde edildi.

ARAŞTIRMADA SONUÇLARI

Hemşirelerinin yüzde 49.9’nun serolojik testi pozitif olan hastaların atıklarının nasıl imha edildiğini bilmedikleri belirlenen araştırmada, hastaların serolojik testlerini kontrol eden hemşire oranı ise yüzde 74.8 olduğu belirlendi.

Araştırmada, hemşirelerin çalıştıkları kurumlara göre hastaların serilojik testlerini kontrol etme oranı üniversite hastanesinde yüzde 60, devlet hastanesinde yüzde 76.8, özel hastanede ise yüzde 88.4 olduğu belirlendi.


Serolojik testleri pozitif olan hastaların atıklarının imhasını üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yüzde 61’nin, devlet hastanesinde çalışanların yüzde 47.4’ünün, özel hastanede çalışanlarınise 31.6’sının bilmediği de belirlendi.

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER ÇOK ÖNEMLİ

Kesici ve delici aletle yaralanmaların sağlık çalışanlarının kanlataşınan enfeksiyonlara maruz bırakmaya devam ettiğine dikkat çekilen araştırmada, bunların en yaygın olanları Hepatit B ve C virüsleri olduğu ifade edildi. Bu virüslerin neden olduğu enfeksiyonların önlenebilir hastalıklar olmalarına rağmen potansiyel olarak yaşamı tehdit ettiği, bunun için de kesici ve delici aletlerin imhası da bu sorunun önlenmesin önemli unsur olduğu kaydedildi.

Araştırmada kesici ve delici aletlerin imhası için hemşirelerin sadece yüzde 50.3’nün özel imha atık kutularının kullandığına işaret edildi. Üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin yüzde 38’i, devlet hastanesinde çalışanların yüzde 21.1’i, özel hastanede çalışanların ise yüzde 95.6’sı kesici ve delici aletleri özel imha atık kukalarına atıyor.


Hemşirelerin korunmak için kullandıkları bariyer yöntemlerinden en çok yüzde 90 ile eldiven kullandıklarının da belirlendiği araştırmada, özel hastanede çalışan hemşirelerin yüzde 94.8’i, devlet hastanesinde çalışanların 92.6’sı, üniversite hastanesinde çalışanların ise yüzde 83’ü eldiven kullanıyor.

Hastaya yapılacak sağlık girişimi öncesi eldiven giyme oranı yüzde 85.2 olurken, üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin girişim öncesi eldiven giyme oranın yüzde 83, devlet hastanesindeki hemşirelerde yüzde 88.5, özel hastanedeki hemşirelerde ise 84.2 olduğu saptandı.

ELLER ÇOK ÖNEMLİ

Enfeksiyon ajanlarının geçişinden sorumlu tutulan en önemli etken sağlık personelinin elleri olduğuna da dikkat çekilen araştırmada hemşirelerin yapacakları sağlık girişim öncesi el yıkama oranın ise yüzde 77.2 olduğu saptandı. Özel ve devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin yüzde 79 girişim öncesi el yıkarken, üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde bu oranın yüzde 74 olduğuna işaret edildi.

Hastadan hastaya geçişte el yıkayan hemşirelerin oranı yüzde 47.9 olduğu, bu oranın üniversite hastanesinde hemşirelerde yüzde 39, devlet hastanesinde hemşirelerde yüzde 50.5, özel hastanede görevli hemşirelerde ise yüzde 54.7 oldu.

SEROLOJİK TESTLER

Hemşirelerin hem kendisini hem de hastaların sağlıklarını koruma açısından serolojik testlerini düzenli aralıklarla baktırmaları ve Hepatit B aşısını yaptırmaları oldukça önemli olduğu ifade edilen araştırmada, hemşirelerin sadece yüzde 30.3’sini rutin olarak serolojik test yaptırdığı da belirlendi.

Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerden rutin test yaptıranların oranı yüzde 10 olurken, özel hastanede görevli hemşirelerin yüzde 40’ı, devlet hastanesindeki hemşirelerinde yüzde 42.1’i rutin test yaptırıyor.

Rutin testleri yaptıranların sadece yüzde 10’nu 3-6 aralıklarıyla tetkikleri yaptırdıkları, hiç tetkik yaptırmayanların oranı ise yüzde 69.3 olması dikkati çekici bulundu.

Araştırmada Hepatit-B aşısı yaptıranların oranı ise 65.9 olduğu belirlendi. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yüzde 59’u aşı yaptırırken, bu oran devlet hastanesinde yüzde 63.1, özel hastanede ise 75.8 olduğu belirlendi.

HEPATİT EĞİTİMİ

Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 52.8’nin Hapatit-B ve C’denkorunma konusunda hizmet içi eğitim aldığı belirlenmesine karşın hemşirelerinde yüzde 85.2’sinin bu konuda tekrar hizmet içi eğitim görmek istediği de ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlara göre, her kurumda enfeksiyon kontrol komitesinin kurularak, bu komitede enfeksiyon kontrol hemşiresinin aktif olarak görev alması önerildi.