Sıcağa ve Soğuğa Maruz Kalma

Sunum dosyası ektedir...

Sunumu Hazırlayan : Ali İhsan KÖRPEŞ