Cardiyo Pulmoner Resüsitasyon (Cpr)

Sunum dosyası ektedir...

Sunumu Hazırlayan : Ali İhsan KÖRPEŞ