Hizmet Puanı Hesaplama

Fiilen çalışılan her yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Ek-3'de bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır.

Bu rakama Atama ve Nakil Yönetmeliği Ek-1’ de bulunan “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’ nin” öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur.

Köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir.

Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan eklenir.

Alınan cezalarda kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrı olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür.

Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek-2’ de bulunan tablodaki puanlar eklenir.

Meslekte Doçent olarak geçirilen her yıl için 500, Profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

Ücretsiz izinli olarak muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.

Not : Metinde geçen tablolar 08.06.2004 Tarihli Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde bulunmaktatır