Atama Nakil Dönemleri

AYLAR

ATAMA ŞEKİLLERİ

İlk Defa Atama*

Kurumiçi Atama**

Kurumlararası Atama***

    Eş Durumu Ataması

Sağlık Durumundan Atama

OCAK

İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık İhtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder.

Müracaat

Müracaat

Belirlenen bir atama dönemi yoktur. Her zaman müracaat edilebilir.

Her ayın ilk Cuma gününde Sağlık Komisyonu karar için toplanır.Başvuruların yetersiz olması halinde komisyonun toplanması gecikebilir.

ŞUBAT

Yerleştirme

MART

Müracaat

NİSAN

 

MAYIS

 

Yerleştirme

HAZİRAN

Yerleştirme

Müracaat

TEMMUZ

Müracaat

AĞUSTOS

Yerleştirme

EYLÜL

Yerleştirme

Müracaat

EKİM

 

KASIM

 

Yerleştirme

ARALIK

 

Müracaat

*     İlk defa açıktan atamalar bilgisayar ortamında kura ile yapılmaktadır.
**    Kurum içi naklen atamalar hizmet puanı esas alınarak kura ile yapılmaktadır.
***  Kurumlar arası naklen atamalar açık kadrolara kura ile yapılmaktadır.